PO KL 8.1.1 e-pracownik

meblarskie kwalifikacje

Okres realizacji: Styczeń 2011 - Marzec 2012 

Opis projektu: Celem projektu było nabycie do końca marca 2012 r. przez 144 pracujące osoby zatrudnione w MMŚP praktycznych umiejętności korzystania z Internetu, potwierdzonych certyfikatem ECDL e-Citizen. W projekcie zaplanowanych zostało 16 szkoleń stacjonarnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla 192 osób oraz przeprowadzenie 16 szkoleń e-learningowych dla uczestników kursów stacjonarnych.

Rezultaty projektu: Przeprowadzenie 16 szkoleń stacjonarnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz 120 godzin szkolenia e-learningowego. W ramach realizacji całego projektu przeszkolono 205 osób, z których 159 zdało egzamin  ECDL e-Citizen.

Kwota dofinansowania: 355 004,20 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1. 1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.