PO KL 6.2 Fabryka Młodych Firm

baner1 320Okres realizacji: Lipiec 2010 - Wrzesień 2012 

Opis projektu: Celem głównym projektu było podjęcie do września 2012 r. samozatrudnienia przez 34 kobiety i 22 mężczyzn w wieku od 18 do 25 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W projekcie mogły wiąć udział wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Podczas rekrutacji proiorytetowo traktowane były osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie nowych technologii, w branżach elektronicznej i komputerowej, a szczególnie związanych z zastosowaniem Internetu. W przedsięwzięciu zastosowano wsparcie kompleksowe obejmujące doradztwo, szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Do zarzadzania projektem i kontaktu z uczestnikami wykorzystywano Internet. Doradztwo indywidualne prowadzono zarówno poprzez kontakt bezpośredni jak i z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.  

Rezultaty projektu: 54 osoby, dzięki otrzymanym w ramach projektu dotacjom, założyło własną działalność gospodarczą.

Zorganizowano 4 szkolenia przygotowujące uczestników to stworzenia biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 1 szkolenie z zakresu równości płci; udzielono 920 godzin doradztwa indywidualnego; dzielono 351 miesięcznych dotacji w ramach wsparcia pomostowego.

 

Kwota dofinansowania: 2 779 036,40 zł

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.