PO KL 8.1.1 Meblarskie kwalifikacje

meblarskie kwalifikacje

Okres realizacji: Czerwiec 2011 - Luty 2012 

Opis projektu: W ramach projektu pracownicy trzech firm z Wieldządza, działających w branży meblarskiej wzięli udział w cyklu szkoleń m.in. mających na celu podniesienie ich kwalifikacji. Dla uczestników projektu zaplanowano następujące działania: doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne oraz zajęcia z zakresu komunikacji, 3 szkolenia techniczne dla 21 osób, szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta dla 8 osób oraz indywidualne szkolenia zewnętrzne w następującym zakresie: magazynier, operator wózka widłowego, kierowca kat. C oraz kwalifikacje wstępne na przewóz rzeczy (10 osób).

Rezultaty projektu: Realizacja projektu pozwoliła podnieść poziomu motywacji i kwalifikacji 30 pracowników firm Seco, Lemar i LS Lemar.

Kwota dofinansowania: 155 399,36 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1. 1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.