Nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że naboru i ocena wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników będzie prowadzony w trybie ciągłym. 

Nabór wniosków na przedłuożne wsparcie pomostowe rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2018 r. Z uwagi, iż uczestnicy mają różne daty otwarcia działalności gospodarczej, każdy z Uczestników będzie informowany indywidualnie o terminie w jakim może złożyć wniosek. Co do zasady będzie to w 6 miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami.

W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr telefonu 883 135 297 lub email:

DOKUMENTY :

1. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

2. Formularz informacji - pomoc de minimis.

3. Oświadczenia