Nabór wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe dla uczestników z II tury - planowany termin

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja innformuje, że naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników z II tury rekrutacji, będzie prowadzony w dniach od 15 maja do 23 maja 2018 r.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami.

W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr telefonu 883 135 297 lub email:

DOKUMENTY :

1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego.

2. Formularz informacji - pomoc de minimis.

3. Oświadczenia

4. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.