Nabór wniosków na wsparcie pomostowe - planowany termin

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja innformuje, że naboru wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego będzie prowadzony w dniach od 9 stycznia 2018 r. do 18 stycznia 2018 r.

 

 

Nabór wniosków dotyczy Uczestników, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dokumentami.

W przypadku problemów z pobraniem lub odczytem plików prosimy o kontakt z biurem, pod nr telefonu 883 135 297 lub email:

DOKUMENTY :

 

1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego.

2. Formularz informacji - pomoc de minimis.

3. Oświadczenia

4. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.