Wyniki rekrutacji do projektu "Fabryka firm"- II nabór


 Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja informuje, że zakończony został etap rekrutacyjny II naboru do projektu "Fabryka firm".

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło do CTI e-Misja 47 Formularzy rekrutacyjnych, z czego 4 Formularz został odrzucony na etapie onecy formalnej, a 1 Formularz jest w toku wyjaśniej formalnych.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanane zostały wszystkie osoby, których Formularze rekrutacyjne uzyskały wymagane minimum punktowe. Poniżej zamieszczamy listę z w wynikami.

Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w rozmowie z doradcą zawodowym, który określi potrzeby szkoleniowe i doradcze uczestnika. Następnie odbędzie się szkolenie ABC Przedsiębiorczości (3 dni szkoleniowe) oraz doradztwo indywidualne. Doradztwo zawodowe planujemy jeszcze w grudniu 2017 r., szkolenie z kolei pod koniec stycznia 2018 r.

1. Lista osób zakwalifikowanych.