Płużnicki Szerokopasmowy Internet

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy w 2010 roku złożyło wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Wniosek został rekomendowany do dofinansowania i w lutym 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Płużnicki Szerokopasmowy Internet”.

Celem projektu jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, o minimalnej gwarantowanej przepływności 2 Mb/s, 480 podmiotom z terenu gmin Płużnica, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno i Stolno do końca 2014 roku.

Aby zrealizować założenia projektu zbudowana zostanie nowa sieć dostępowa. Obejmie ona swoim zasięgiem następujące miejscowości:

W projekcie przewidziano podłączenie łącznie 480 użytkowników, którzy otrzymają w ramach projektu w bezpłatne użyczenie urządzenia klienckie. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tej oferty prosimy o kontakt z biurem CTI e-Misja.

logo dofinansowania 700px

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europesjkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego