Poszukujemy specjalisty ds. informacji i promocji!

lupa Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja ogłasza nabór pracownika na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji.

Cel stanowiska: obsługa uczestników projektu „Fabryka firm", przyjmowanie dokumentacji od uczestników oraz informowanie ich o poszczególnych etapach projektu, promocja projektu w mediach.

Warunki pracy:

Zakres obowiązków:

Wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć CV oraz list motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście na adres: Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, Płużnica 64, 87-214 Płużnica, email: j.skonieczka[at]e-misja.org.pl

Dokumenty należy dostarczyć w terminie: od 7 czerwca do 23 czerwca 2017 r. do godz. 16.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty, a nie data wysłania jej przesyłką pocztową czy kurierską.

Wszelkich informacji związanych z procesem rekrutacji udziela Jolanta Skonieczka pod numerem telefonu: 512 675 283

CTI e-Misja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.