Centrum Wspierania Wiejskich NGO Kachetii - projekt zrealizowany, ale działania trwają dalej!

 Flag of GeorgiaZ dniem 30 listopada CTI e-Misja zakończyło realizację projektu „Centrum Wspierania Wiejskich NGO Kachetii – Akademia Fundrisingu.

 

 

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich Kachetii, poprzez wzmacnianie potencjału lokalnych NGO, podnoszenie kompetencji projektowych, zarządczych i idące w parze angażowanie młodych ludzi do działań na rzecz wspólnot oraz rozwiązywania rzeczywistych lokalnych problemów poprzez oddolne NGO/CSO. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Co prawda formalnie realizacja projektu została zakończona, jednak podjęte w ramach przedsięwzięcia inicjatywy są w dalszym ciągu kontynuowane.

Osiągnięte rezultaty zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się w dniu 9 listopada w Telawi, Gruzja. Podczas spotkania zaproszeni goście mogli zapoznać się z usługami oferowanymi przez powołane Centrum Wspierania Wiejskich NGO oraz z wnioskami aplikacyjnymi przygotowanymi pod okiem ekspertów przez Absolwentów Akademii Fundraisingu.

Istotnym rezultatem, o którym warto powiedzieć jest utworzona w ramach projektu strona internetowa http://projectsincubator.org/ gdzie można znaleźć informacje o dostępnych grantach.

Na stronie są też materiały szkoleniowe – ta branża, tak jak wiele innych grup profesjonalistów, wypracowała specjalny język projektowy. Pojęcia, które w innym kontekście mają zupełnie inne znaczenie, a których użycie może mieć wpływ na sukces lub niepowodzenie naszego wniosku o dotację. – Zależało nam na udostępnieniu pełnej wiedzy, pokazaniu najlepszych polskich praktyk – mówi Jolanta Skonieczka, koordynator projektu z CTI E-Misja. – Sami wiele się nauczyliśmy w trakcie realizacji projektu. Miał on charakter bardzo praktyczny, polegał na pisaniu wniosków razem z uczestnikami szkoły projektowej. Dzięki temu lepiej wiemy, jaka wiedza jest im rzeczywiście potrzebna – dodaje.

Utworzona strona prowadzona jest w języku angielskim i po angielsku można było się zwracać o wsparcie ekspertów. – Większość donorów prosi o aplikacje po angielsku, więc już na wstępnym etapie organizacja, która chce starać się o grant musi znaleźć osobę, która będzie w stanie projekt w tym języku przygotować i poprowadzić – tłumaczy Wojciech Szpociński z Fundacji Polityki Rozwojowej”. – Możliwości ubiegania się o granty jest bardzo dużo, ważne jest jednak profesjonalne podejście, opieranie się zarówno na analizach zewnętrznych jak i na swojej wiedzy o środowisku, któremu chcemy pomóc – dodaje.

- Przygotowanie wniosku projektowego to żmudna praca, godziny ślęczenia przed komputerem, czytania analiz i dokumentów a potem ubierania swojej wiedzy w sformalizowany język – mówi Mirosława Tomasik z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. – Za to realizacja projektu, gdy uda nam się go wygrać, daje ogromną satysfakcję. Autor wniosku widzi, jak jego praca przekłada się na efekty: pomoc ludziom, którzy wymagają czasem niewielkiego wsparcia, by wyjść z kryzysowej sytuacji – mówi Mirosława Tomasik.

Z realizacji projektu zadowoleni są też Gruzini. – Cieszymy się z dużego zaangażowania młodych ludzi z Gruzji w przygotowanie projektów i uczestnictwo w szkole projektowej. Wykonali bardzo dobrą pracę. Wnioski są tak dopracowane, że uzyskają przychylność donorów, którzy zechcą teraz te pomysły sfinansować – komentuje Zakcharia Iaganashwili z Kacheti Media Center.

Ostatnim z działań w jakim wzięli udział uczestnicy Akademii Fundraisingu były warsztaty przeprowadzone w dniu 10 listopada w Gurjaani. Dotyczyły one współpracy międzynarodowej – jak taką współpracę zaplanować, nawiązać oraz podtrzymać, a także skąd pozyskać środki na sfinansowanie takich projektów.

Dotychczasowa, owocna współpraca polsko-gruzińska daje solidne podstawy do podejmowania kolejnych inicjatyw. W ramach zawiązanego Centrum Wsparcia NGO chcemy rozwijać współpracę z najsilniejszymi partnerami, których praca koncentruje się na współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i które mają znaczenie regionalne. Centrum docelowo miałoby utworzyć Fundusz wsparcia mikroinicjatyw lokalnych w Kachetii – co wynika z potrzeb zidentyfikowanych podczas zrealizowanego projektu. W ramach Funduszu finansowane byłyby mikroinicjatywy, w oparciu o bardzo uproszczony proces aplikacyjny, z niewielkim budżetem i krótkim okresem realizacji oraz prostą sprawozdawczością.

 

stopka polska-1