Delegacja z Gruzji poznaje dobre praktyki w gminie Płużnica

 Flag of GeorgiaCentrum Technologii Informacyjnych e-Misja zorganizowało wizytę studyjną w Polsce dla  delegacji z Gruzji. W gminie Płużnica gościło 10 uczestników Akademii Fundraisingu, koordynator projektu oraz dwóch ekspertów.

Celem wizyty było poznanie najlepszych polskich praktyk - projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz poznanie praktycznego funkcjonowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Płużnicy. W trakcie pobytu w Płużnicy, goście uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i w wizytach w organizacjach pozarządowych.

Odwiedzono między innymi Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Mgowie. Zapoznano się tam z projektami skierowanymi do osób starszych oraz z programami dotyczącymi integracji międzypokoleniowej. W trakcie pobytu odwiedzono również niepubliczne przedszkole w Płąchawach. Duże zainteresowanie wzbudziła Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica, która podzieliła się z delegacją z Gruzji swoimi doświadczeniami w konsultacji działań realizowanych przez samorząd.

Grupa z Gruzji miała również okazję przyjrzeć się pracy Urzędu Gminy w Płużnicy, szczególne zainteresowanie wzbudził powstający projekt parku inwestycyjnego. Odwiedzono również Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie a także Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja. Uczestnicy wizyty byli również w Toruniu, w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, która zaprezentowała najlepsze praktyki dotyczące partycypacji społecznej. Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych do programu dodano wizytę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie. ZAZ działa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadząc działalność gospodarczą opartą o produkcję opakowań kartonowych, wyrobów elementów drewnianych, prac rękodzielniczych i usług działu gospodarczego.

Dużą ciekawość wśród uczestników wizyty wzbudziły elektrownie wiatrowe znajdujące się na terenie gminy Płużnica. Interesowano się szczegółami realizacji inwestycji związanych z wybudowaniem elektrowni wiatrowych. 

Ważną częścią wyjazdu szkoleniowego do Polski były prezentacje aplikacji projektowych przygotowane przez  uczestników Akademii Fundraisingu. Każdy z nich zaprezentował swoje wnioski aplikacyjne przygotowane przy wsparciu tutorów.

Program pięciodniowej wizyty studyjnej był dość napięty i brakowało wolnego czasu - jak zauważyli uczestnicy - ale dzięki temu do Gruzji zabrano nowe doświadczenia i nowe spojrzeniem na wiele spraw.

stopka polska-1